About Active Our Products Treatments Contact Active References Home References Answers Home
 

טכנולוגיית ה- GEM-PL


טכנולוגיית GEN-PL (Geometrical Energy Management Pulsed Light)מהווה פריצת דרך עולמית בתחום הטיפול בעור בעזרת אור וממתינה לאישור סופי כפטנט רשום.

העקרונות המנחים אותנו בעת מתן הטיפול הם:
*    בטיחות המטופל.
*    השגת התוצאות הטובות ביותר האפשריות.
*    נוחות המטופל.
בטיחות המטופל ונוחותו מחייבים עבודה בעוצמות נמוכות ככל הניתן.
תוצאות טובות יותר יושגו בעבודה בעוצמה גבוהה ככל הניתן.
שני גורמים סותרים אלה מחייבים איזון עדין אשר יאפשר מחד תוצאות טובות ומאידך בטיחות גבוהה.
אזור המטרה הטיפולי נמצא מתחת לפני העור (אזור הדרמיס). על מנת להביא להרס תאים המצויים בו (כגון תאי זקיק השערה) עלינו לרכז מתחת לפני העור אנרגיה בעוצמה שתספיק לבצע את הטיפול.

כמו כן עלינו להביא למצב בו אנו מטפלים בתאי המטרה מבלי להפריע לרקמות השכנות.
כשאנו נותנים הבזק אור, האור מאיר תחילה את פני העור, וחלקו חודר פנימה אל מתחת לפני העור ומבצע את הטיפול.
ידוע כי עצמת האור יורדת בהתאם לריבוע המרחק ממקור האור.
אי לכך, האזור החם ביותר נמצא על פני העור - היכן שהמטופל מרגיש את העוצמת ההבזק.
מאחר ואנו מעוניינים לצבור מתחת לפני העור אנרגיה בכמות המסוגלת להרוס תאים, עלינו לצבור אנרגיה בכמות גדולה הרבה יותר על פני העור, זאת על מנת
שלאחר פיזור האור וחדירתו תשאר מספיק אנרגיה לביצוע הטיפול.
אנרגיה זו היא זו הגורמת לכאב ולתופעות הלוואי, המוכרות כל כך למטופלים במכונות אחרות.

על מנת להתגבר על בעיה זו של עודף חום על פני העור נעשה שימוש בג'ל המקרר את פני העור וכן באמצעי קירור שונים אשר מטרתם להוריד זמנית את
טמפרטורת פני העור - באופן שחימומו לאחר הקירור לא יביא לעליית הטמפרטורה שלו לרמות שיגררו תופעות לוואי וכאב.

אקטיב פיתחה שיטה ייחודית הנקראת GEM (Geometrical Energy Management) אשר בה נעשה, בנוסף לקירור, שימוש מושכל בכמה גורמים:
*    ריכוז האור מתחת לפני העור - בדומה לפעולתה של זכוכית מגדלת, המרכזת את קרני השמש. קרוב לזכוכית המגדלת אין מרגישים בחום, אולם במוקד - החום
     הוא עצום. בצורה דומה, מרכזת אקטיב אור למישור הנמצא כשלושה מילימטר מתחת לפני העור - באיזור המטרה. בצורה זו האזור החם ביותר נמצא מתחת לפני
     העור והמטופל אינו מרגיש את עוצמת ההבזק.

*    שימוש בספקטרום רחב כולל גלים באזור ה 420nm - בתדר זה נספג האור בצורה טובה הרבה יותר בכרומופורים התוך תאיים וכן במלנין ובהמוגלובין ומאפשר,
     תוך שימוש באנרגיה נמוכה יחסית, להשיג תוצאות אשר באופן רגיל יושגו רק באמצעות שימוש באנרגיה גבוהה הרבה יותר. נזכיר כי בעזרת לייזרים עצמת הטיפול,
     עקב שימוש באורכי גל יעילים פחות, עומדת על 70 ג'אול לסמ"ר. במכשור מסוג IPL העוצמה הנדרשת עומדת על 30-40 ג'אול לסמ"ר - זאת עקב שימוש באורכי
     גל מתאימים יותר ויעילים יותר ואילו במכשור של אקטיב נדרשת עוצמה של לא יותר מ 22 ג'אול לסמ"ר - דבר המעלה את רמת הבטיחות של המכונה מחד
     ומאפשר טיפול יעיל וממוקד מאידך.

     שימוש בספקטרום הייחודי של אקטיב מיועד לטיפול ממוקד בתאי המטרה מבלי לחמם רקמות שכנות. זאת תוך התבססות על שימוש בגלי האור המחממים
     כרומופורים ספציפיים המצויים בתאי המטרה. מסיבה זו הספקטרום בו אקטיב משתמשת, בשיטת ה GEM , מתחיל עם הגלים היעילים ביותר, מכיל את כל שאר
     התדרים היעילים ומסתיים ב 1100nm. מעבר לסף זה מתחיל חימום של מים בתאים. מים כידוע מצויים בכלל תאי הגוף וחימומם יגרום לאיבוד היכולת לחמם
     ולפעול אך ורק על תאי המטרה.

*    שימוש בהבזק אור קצר ובהספק גבוה - מאפשר מתן טיפול בו כמעט אין המטופל חש מפאת משך הזמן הקצר של הפולס (מילישניות בלבד) ומאידך ההספק
     הגבוה מאפשר את ריכוז האנרגיה והשגת התוצאות הטיפוליות הטובות.

הוסף למועדפים   |   צור קשר   |   על החברה   |   לקוחות מספרים   |   טיפולים   |   מוצרים   |   שאלות ותשובות   |   עמוד הבית         
אקטיב מערכות אופטיות בע"מ   ©